Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkesvux är för dig som har, eller saknar fullständigt gymnasie­betyg och vill gå en utbildning som ger jobb.

 

Det är din hemkommun som bekostar och beslutar om din utbildning.

 

Se vad som finns nära dig:

Hur fungerar Yrkesvux?

Yrkesvux är yrkesinriktad utbildning, du läser till ett yrke, och i varje utbildning ingår det arbetsplatslärande, APL hos företag. Alla yrkesvux-utbildningar ger betyg.

 

Yrkesvux är utbildning både för dig som har, eller saknar fullständigt gymnasiebetyg och är intresserad av en yrkesutbildning. Utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om bidrag eller lån hos CSN under din studietid.

 

För att söka en utbildning via Yrkesvux ska du i första hand vända dig till vägledningscentrum eller vuxenutbildningen i den kommun där du bor. Det är din kommun som bekostar din utbildning och som beslutar om du får gå utbildningen.

Om Yrkesvux

Läs mer om vad Yrkesvux innebär 1 av 3

Vuxenutbildning

Vad är en vuxenutbildning?

Hur ansöker jag en vuxenutbildning?

Vilka vuxenutbildningar har YA?

Vem får gå en vuxenutbildning?