Information om Corona-viruset

Mina studier

 

Kompetensutveckling med hållbarhet i fokus!

Ny teknik, digitalisering och grön omställning, börja din förändringsresa hos oss!

FOKUS BILVERKStad-inspirationsdag!

Utbildningen HLR och första hjälpen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och hur du använder en hjärtstartare.
Validering - Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell  kompetens för branschens yrken.
Kort kurs inom vårt YH utbud.
Som elansvarig leder du arbetet med högvoltsfordon i verkstaden och ansvarar för att det utförs på ett säkert sätt. Din roll är att se till att lagar och regler efterlevs samt att arbetsrutiner för ett säkert arbete på elfordonet upprättas och följs.
Kort kurs inom vårt YH utbud.
This program is aimed to offer upskill or reskill opportunity to those who have experience in engineering or similar background. Basic understanding from electricity is preferred. There will be skilled teachers with both academic and practical experience. After successfully completed the programme you will receive a certificate.
Kursen är på halvfart och på distans. Kursen riktar sig till dig som vill kunna mer om styrsystem och komponenter i fordon med el-, elhybrid-, vätgas- och gasdrift.
Kursstart: 2021-11-01
Kursen är på halvfart och på distans. Den riktar sig till dig som vill kunna arbeta med informationsportaler/diagnosprogram som krävs för arbete på en märkesoberoende fordonsverkstad.
Kursstart: 2022-01-03

Introduktionsutbildning till Sterilteknik. Utbildningen ger en grund till Sterilteknisk arbete och riktar sig till både nyanställda och personal som jobbat länge inom området och behöver fräscha upp sina kunskaper.
Denna utbildning motsvarar bransch standard för säkerhetsansvarig elfordon och arbetsledare elfordon. Den passar dig som fått ansvaret att säkerställa att hantering av elfordon sker på ett säkert sätt genom att bland annat tillse att regler och arbetsrutiner efterlevs. Även för dig som utsetts av säkerhetsansvarig för elfordon och som har till uppgift att tillse att den person som utför arbete på, eller som vistas i närheten av, ett elfordon inte utsätts för elektrisk fara.
Denna utbildning motsvarar branschstandard fackkunnig elfordon. Tekniker med specifik kunskap och erfarenhet för att utföra vissa typer av arbete på ett elfordon. Det finns flera nivåer av fackkunnig för elfordon.

Påbyggnadsutbildning för dig som redan deltagit på vår utbildning "Elsäkerhetsutbildning för Tekniker". Elsäkerhetsutbildning för Tekniker med högre kompetens med jobb på elbilsverkstad, märkesberoende. Enligt Branschstandard, Fackkunnig elfordon med högre kompetens
Denna utbildning motsvarar bransch standard instruerad tekniker för elfordon. Tekniker som instruerats för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra och på ett säkert sätt utföra vissa typer av arbeten. (Tekniker = Person med tillräcklig utbildning och erfarenhet för att kunna utföra fackmässiga reparationer på fordon.)
Denna kurs passar dig som vistas och arbetar i en miljö där arbete på elfordon sker. Den motsvarar branschstandard, informerad person för elfordon
Person som informerats för att kunna undvika faror som elektricitet kan medföra och som på ett säkert sätt kan vistas i lokal där arbete på elfordon sker.


YrkesAkademin levererar vårens utbildningar till projektet ”Besökskraft”. I vår kommer Besökskrafts deltagare att gå utbildningar i allt från ”service & värdskap” till ”köksekonomi” och ”digital projektledning”.
Vi erbjuder individuella upplägg anpassat efter dina önskemål. Här hittar priser och information om våra erbjudanden.
DU som jobbar med bilar och fordon och känner dig lite osäker på det där med laddbara bilar i verkstaden, här har du en fantastisk möjlighet till en önskad kompetenshöjning inom säker hantering av elbilar.

24 veckors YH utbildning, distans halvfart 50% med kursstart 8 november.
Övergripande syftar utbildningen till att deltagaren ska utveckla sitt affärsmässiga förhållningssätt och att få verktyg och metoder att kunna skapa mer lönsamma, hållbara verksamheter och affärer. Öka kunskap och kompetens för att öka lönsamheten för en meny och få insikt i prissättning för att få bästa lönsamhet för sina rätter. 
Från 5 000 SEK exkl moms
Kursen “Revenue Management för besöksnäringen” syftar till att skapa ökad förståelse och kunskap om möjligheterna med intäktsoptimering för att nå en helhetsförståelse för Revenue Management som ett viktigt verktyg vid paketering och affärsutveckling. 
Distans
Från 7 500 SEK exkl moms

Utbildningen innehåller verktyg för att kunna utveckla merförsäljning, kundrelationer, kommunikation och användande av digitala hjälpmedel för att fånga gästens/kundens nöjdhet.

Distans
Från 2 500 SEK exkl moms
This course aims to introduce, discuss and improve additional sales, customer relations, communication and describing digital solutions aiming to capture the guest's / customer's satisfaction. 
Distans
Från 2 500 SEK exkl moms
Denna kurs är individuellt anpassad för dig som jobbar som kock eller annan befattning i köket som vill inspireras och utveckla dig inom ett specifikt område och genre som passar just din arbetsplats.

Kursen kommer att lyfta relationen mellan dryck och mat, samt utforska hur kombinationen påverkar måltidsupplevelsen. Dagen inleds med en samling och presentation innan en introduktion i respektive genre i dryckens spännande värld! 
Linköping, Västerås, Örebro
Från 7 750 SEK exkl moms
Omvärldsfaktorer som förändringar på arbetsmarknaden, digitalisering och ett större miljötänk påverkar mötesindustrin. En tydlig trend inför framtiden är att vi i större utsträckning än tidigare kommer att erbjuda mötesdeltagare att välja mellan att närvara fysiskt eller digitalt i samma möte.
Distans
Från 6 000 SEK exkl moms
Alla gäster och medarbetare ska känna sig säkra och trygga. Kursen Hygien och smittskydd syftar till att inspirera personal och stärka företag inom besöksnäringen att bedriva en trygg verksamhet utifrån ett smittskyddsperspektiv. Hur kan företag bedriva verksamhet och samtidigt bidra till att ta sitt ansvar för att minska smittspridning och skapa trygga förhållanden för personal och gäster?
Handelskammaren Västerås, Handelskammaren Örebro, Norrköping
Från 2 500 SEK exkl moms
Startpaket: 5 körlektioner, Digitalt teorimaterial, Elevcentralen, Lån av fordon vid uppkörning, Simulatorkörning. Vid kontakt med din trafikskola bokar du körtider för individuell planering. 
Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg , Göteborg, start i Januari 2022, Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Luleå, Malmö, Norrköping, start i Januari 2022, Stockholm Farsta, Sundsvall, Sundsvall, start i Januari 2022, Umeå, Uppsala, Uppsala, start i December 2021, Växjö, Östersund, Östersund, start i December 2021
Från 8 640 SEK exkl moms
Startpaket, körkort CE – för er som redan har C behörighet: 8 körlektioner, Digitalt teorimaterial, Elevcentralen, Lån av fordon vid uppkörning, Simulatorkörning. Vid kontakt med din trafikskola bokar du körtider för individuell planering.
Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg , Göteborg, start i Januari 2022, Helsingborg, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Norrköping, start i Januari 2022, Stockholm Farsta, Sundsvall, start i Januari 2022, Uppsala, Uppsala, start i December 2021, Växjö, Östersund, Östersund, start i Januari 2022
Från 11 200 SEK exkl moms
Startpaket: 5 körlektioner, Digitalt teorimaterial, Elevcentralen, Lån av fordon vid uppkörning, Simulatorkörning. Vid kontakt med din trafikskola bokar du körtider för individuell planering.
Falun, Gävle, Göteborg , Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, start i Januari 2022, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Växjö
Från 8 640 SEK exkl moms
1 körlektion 55 min 1 450:-, 5 körlektioner á 55 min 6 900:- Priser inkl. moms.
Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg , Karlskrona, Kristianstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uppsala, Växjö, Östersund
Från 1 160 SEK exkl moms
Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om de vanligaste CI (Continuous Integration) systemen samt hur dessa används.
 4 Körlektioner, Digitalt teorimaterial, Lån av fordon vid uppkörning. Vid kontakt med din trafikskola bokar du körtider för individuell planering.
Falun, Gävle, Göteborg , Stockholm Farsta, Uppsala
Från 4 792 SEK exkl moms
1 körlektion 55 min 1 550:-  10 körlektioner á 55 min 14 725:-
Falkenberg, Falun, Gävle, Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Luleå, Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Växjö, Östersund
Från 1 240 SEK exkl moms
1 körlektion 55 min 1 450:-, 5 körlektioner á 55 min 6 900:- Priser inkl. moms
Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg , Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Växjö
Från 1 160 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis (YKB) 140 timmar Grund riktar sig till dig som har fyllt 21 år och har eller ska ta C/CE-körkort och som vill köra yrkesmässig trafik. Utbildningen innehåller 140 timmars lärarledd utbildning varav 10 timmar är praktisk körning.
Falun, Gävle, Göteborg , Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö Lastbil, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uppsala, Växjö, Östersund
Från 19 800 SEK exkl moms
Körlektioner för Bil med släp, 55 min. 1080:- Priser inkl. moms
Falun, Gävle, Göteborg , Stockholm Farsta
Från 864 SEK exkl moms
Behöver du träna inför Svetsarprövning? Tillsammans går vi igenom kraven och ger dig det stöd du behöver inför provläggningen.
Borlänge, Luleå, Örnsköldsvik
Från 0 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis (YKB) 140 timmar Grund riktar sig till dig som har fyllt 23 år och har eller ska ta D-körkort och som vill köra yrkesmässig trafik. Utbildningen innehåller 140 timmars lärarledd utbildning varav 10 timmar är praktisk körning.
Falun, Karlskrona, Luleå
Från 19 800 SEK exkl moms
Certifiering enligt ISO 9606-1 eller SS-EN 287-1 med ackrediterad kontrollant.
Borlänge, Luleå, Örnsköldsvik
Från 9 500 SEK exkl moms
Svetsarprövning för dig som redan är certifierad och behöver förnya ditt certifikat.
Borlänge, Luleå
Från 5 000 SEK exkl moms
Behöver du förbättra dina färdigheter inom svets. Vi erbjuder anpassad utbildning efter dina förkunskaper och behov.
Borlänge, Luleå, Örnsköldsvik
Från 12 000 SEK exkl moms
Behöver du träna inför validering mot grönt certifikat? Våra erfarna lärare ger dig stöd och praktisk träning inför validering.
Borlänge, Örnsköldsvik
Från 4 000 SEK exkl moms
Vill du skaffa dig en formell behörighet inom CNC teknik  grönt certifikat så är du välkommen till ett av våra testcenter för teoretiskt och praktiskt prov.
Borlänge, Örnsköldsvik
Från 8 000 SEK exkl moms
Vill du skaffa dig en formell behörighet inom CNC Teknik blått certifikat så är du välkommen till ett av våra testcenter för teoretiskt prov.
Borlänge, Örnsköldsvik
Från 9 000 SEK exkl moms
Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt som medarbetare får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och svenska industriföretag efterfrågar.
Borlänge, Fagersta, Karlskoga, Örnsköldsvik
Från 3 500 SEK exkl moms
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2021-11-08
Längd: Fem veckor med totalt tio digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Arbetar du i, eller i närheten av en elanläggning?
Uppfyll branschens kravställning i vår aktuella elsäkerhetsutbildning
Göteborg , Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, Piteå, Skellefteå, Umeå, Varberg, Västerås, Örebro, Örnsköldsvik
Från 7 900 SEK exkl moms
Arbetar du i, eller i närheten av en elanläggning?
ESA Fackkunnig behöver förnyas var tredje (3) år
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Utför du icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning?
ESA Instruerad behöver förnyas var tredje (3) år
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Arbetar du med eller i anslutning till arbetsplats med kabelförläggning? Certifiering krävs för dig som arbetar som grävmaskinist, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal.
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Arbetar du i eller invid vattenvägar, samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar?
ESA Vattenvägar behöver förnyas var tredje (3) år
Utbildningen är en del av Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el i samband med röjningsarbete i ledningsgata.
Har du behov av en inblick i vindkraftsbranschen, dess aktörer, roller och påverkan?
Vill du få översikt gällande teknisk- och ekonomisk förvaltning av vindkraftverk?
Har din organisation behov av förståelse kring etablering och byggnation av vindkraftverk?

Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Vill du arbeta med service och förvaltning av vindkraftsystem?
Har du anställda inom branschen som önskar uppdatera kunskaper och färdigheter?
Jobbar du i en närliggande bransch och vill bredda din kompetens?

Distans
Från 12 500 SEK exkl moms
The purpose with the Power Grid Program is to create a proactive approach that combines existing and new technologies to optimize the overall performance. From a technical as well as an economic aspect this will minimize the total cost of ownership. We will have a close dialogue on any new opportunities and solutions that we uncover.
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2022-01-03
Längd: Sex veckor med totalt tolv digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om vilken roll transformatorer, reaktorer och kondensatorer har i elnätet.
Kursstart: 2022-02-14
Längd: Fyra veckor med totalt åtta digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2022-02-14
Längd: Fyra veckor med totalt åtta digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen innebär en studietakt om 100 % och den sker på distans. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur elarbete utförs på ett säkert sätt.
Kursstart: 2022-03-14
Längd: Fyra veckor med totalt åtta digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer reläskydd och deras funktion i elnätet.
Kursstart: 2022-03-14
Längd: Fem veckor med totalt tio digitala träffar.
Studieformat: Lärarledd
Utbildning för dig som vill kunna mer om elkraft, energiframställning och energidistribution i Sverige och dess förhållande till övriga energimarknader.
Utbildning som ger dig kunskap om det nya elnätet dess möjligheter och utmaningar, sambandet mellan nätintegration och decentraliserad produktion, sänkta överföringskostnader samt dubbelriktat energiflöde i smarta elnät.
Vindkraft och solceller är den snabbast växande formen av elproduktion. För att ställa om vårt samhälle i den takt som krävs så kommer vi behöva lagra el både storskaligt men också i mindre enheter. Utbildningen handlar om den småskaliga elproduktion i det befintliga elnätet men också den snabba utvecklingen inom vätgas som ellagring.
Utbildningen med 2 online föreläsningar och 1 handledartid per vecka ger dig god kännedom om elsäkerhet, elfara och de risker som elarbete medför.
Lån av fordon med trafiklärare vid uppkörning, 75 min + framkörning för elever inskrivna på trafikskolan.
Falkenberg, Falun, Gävle, Helsingborg, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Växjö, Östersund
Från 2 320 SEK exkl moms
Lån av fordon med trafiklärare vid uppkörning, 105 min + framkörning för elever inskrivna på trafikskolan.
Falkenberg, Falun, Gävle, Helsingborg, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Norrköping, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uppsala, Växjö, Östersund
Från 2 720 SEK exkl moms
Lån av fordon med trafiklärare vid uppkörning 75 min + framkörning för elever inskrivna på trafikskolan
Falkenberg, Falun, Gävle, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm Farsta, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro
Från 2 320 SEK exkl moms
Köp av digitalt studiematerial till körkort. C, CE eller D
Yrkeskompetensbevis fortbildning, alla delkurser
Akalla Lastbil, Distans YKB Lastbil, Gävle, Göteborg Lastbil, Karlstad, Umeå
Från 5 900 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 1: Sparsam körning
Akalla Lastbil, Distans YKB Lastbil, Göteborg Lastbil, Göteborg Lastbil/buss
Från 1 250 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 2: Persontransporter
Distans YKB Buss, Göteborg Buss
Från 1 500 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 2: Godstransporter
Akalla Lastbil, Distans YKB Lastbil, Göteborg Lastbil, Kalmar Lastbil
Från 1 250 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis fortbildning, Delkurs 3: Lagar och regler
Akalla Lastbil, Distans YKB Lastbil, Göteborg Lastbil, Göteborg Lastbil/buss
Från 1 250 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis  fortbildning, Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
Akalla Lastbil, Distans YKB Lastbil, Göteborg Lastbil, Göteborg Lastbil/buss, Kalmar Lastbil , Karlstad Lastbil
Från 1 250 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis  fortbildning, Delkurs 5: Trafiksäkerhet
Akalla Lastbil, Distans YKB Lastbil, Göteborg Lastbil, Göteborg Lastbil/buss, Karlstad Lastbil
Från 1 250 SEK exkl moms
Yrkeskompetensbevis persontransport fortbildning, alla delkurser
Gävle, Göteborg Buss, Karlstad
Från 6 000 SEK exkl moms
Trafiklärarutbildning med distansupplägg och praktiska övning på plats. Godkänd utbildning ger yrkeshögskoleexamen som trafiklärare.
Borlänge
Från 190 000 SEK exkl moms
Utbildningen ger förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt den kompetens som krävs. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg.
Gävle
Från 4 800 SEK exkl moms
Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR Grund  under den närmaste 5 årsperioden. Utbildningen ger förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt den kompetens som krävs. Godkänt prov på Trafikverket ger ADR intyg.
Gävle
Från 3 600 SEK exkl moms
Utbildningen vänder sig till dig som skall transportera explosiva ämnen och är en tilläggskurs till ADR Grund.
Gävle
Från 2 750 SEK exkl moms
Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR klass 1 under den närmaste 5 årsperioden. 
Utbildningen är ett krav för dig som kör tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter.
Repetitionsutbildning för förare som genomgått ADR Tank under den närmaste 5 årsperioden.
ADR 1.3  webbutbildning ger grundkompetens för att vara delaktig i hantering av farligt gods i mindre mängder. Ger kompetensbevis för ADR 1.3
Webbutbildning
Från 2 100 SEK exkl moms
Arbete på väg nivå 1, grund är för dig som arbetar på eller intill väg, då uppdraget styrs av krav på utbildning.
Webbutbildning
Från 800 SEK exkl moms
Arbete på väg nivå 2, fordonsförare ger den kompetens som du behöver som förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon.
Webbutbildning
Från 2 200 SEK exkl moms
Utbildning ger den grundkompetens för APV som alla behöver för att utföra arbete på eller vid väg.
Webbutbildning
Från 800 SEK exkl moms
Utbildningen ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.
Webbutbildning
Från 1 800 SEK exkl moms
Utbildningen ger grundkompetens för att få utföra vägarbete exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.
Webbutbildning
Från 1 800 SEK exkl moms
Utbildningen är ett paket för dig som arbetar som fordonsförare på eller invid väg.
Webbutbildning
Från 2 600 SEK exkl moms
Utbildningen är ett paket för den som utför vägarbete utan fordon i vägområdet i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket.
Webbutbildning
Från 2 600 SEK exkl moms
Utbildningen är det kompletta paketet för dig som arbetar på eller intill väg. Paketet innehåller de tre utbildningarna APV steg 1.1, steg 1.2 och steg 1.3.
Webbutbildning
Från 3 200 SEK exkl moms
Utbildningen vänder sig till dig som ska köra väghållningsfordon som är utrustade med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon)
Utbildningen ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering och leder personal med steg 1 kompetens.
Validering mot yrkesrollen anläggningsarbetare. Valideringen består av både teoretiska och praktiska moment.   
Som anläggningsarbetare är du med och lägger grunden för Sverige. Du skapar förutsättningarna för de hus, vägar och ytor som blir till användning för tusentals människor i många år framöver
Validering av Grävmaskin är för dig som idag arbetar med detta men ej innehar något utbildningsintyg.
Enköping, Höör, Nyköping
Från 19 500 SEK exkl moms
Vi erbjuder validering av befintliga kunskaper på hjullastare anläggning för yrkesbevis utfärdat av TYA
Enköping, Höör, Nyköping
Från 19 500 SEK exkl moms
Vi erbjuder validering av befintliga kunskaper på hjullastare godshantering för yrkesbevis utfärdat av TYA
Enköping, Höör, Nyköping, Sundsvall
Från 11 500 SEK exkl moms
Denna utbildning ger den kompetens som krävs för att kunna använda maskinen som truck. Det innebär att du får utbildning för att lasta, lossa och bära gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion. 
Utbildningen ger dig kompetens att planera och genomföra säkert arbete i och vid elektrifierade fordon. Vi anpassar även för dig och ditt företag!
Stockholm
Från 8 800 SEK exkl moms
Utbildningen ger dig kunskap om el och elfaran i arbete med el i och elektrifierade fordon, hur man skapar förutsättningar för säkert arbete och hur ansvarsfördelning ser ut. Utbildningen ges som distans under 4 veckor med 1 tillfälle 3 timmar per vecka. Vi anpassar även för dig och ditt företag!
Utbildningen ger dig som arbetar som fordonstekniker eller liknande en en fördjupad kunskap inom fordonselektronik, felkodsläsning och praktisk felsökning på kretsar i fordon. Vi anpassar även för dig och ditt företag! 
Stockholm
Från 8 800 SEK exkl moms
Utbildningen är en påbyggnadsutbildning inom diagnosteknik och ger dig avancerade kunskaper inom tolkning av mätresultat samt parameter och statusläsning i diagnosinstrument. Vi anpassar även för dig och ditt företag!
Stockholm
Från 7 500 SEK exkl moms
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components.This course is an introduction to the electrical system in the vehicle's structure, components and function 
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants the basic knowledge within electricity and electrical engineering.
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants thorough knowledge about the electrical safety instructions and guidelines which apply working on and in electric vehicles
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants knowledge of the electric machine-topologies: Synchronous machines, Permanent magnet, Asynchronous machines.
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants knowledge of the power electronics that controls the electric drive system. 
The E-drive course package provides knowledge about electrical vehicles and its components. This course give the participants knowledge in the industry of all types of electrical storage systems, Batteries, Fuel cells, Ultracapacitors and Flywheels, Its design, power and performance
Krav på verifiering av plattsättningskunskaper
Borlänge
Från 3 700 SEK exkl moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§ där det inte krävs inneslutning av saneringsområdet.
Västerås
Från 4 900 SEK exkl moms
Utbildning som ger teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest enligt AFS 2006:1 36§

Västerås
Från 8 800 SEK exkl moms
Kravutbildning för dig som ska leda eller utföra arbete med asbest eller material som innehåller asbest, bearbetning och behandling som kräver allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 1-§ 
Västerås
Från 2 600 SEK exkl moms
Repetitionsutbildning för dig som gått Asbest Särskild utbildning och behöver förnya inom 5 år.
Västerås
Från 2 600 SEK exkl moms
Efter genomförd utbildning får du behörighet att både bygga och bedöma ställningar.
Göteborg , Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Västerås, Örnsköldsvik
Från 1 900 SEK exkl moms
En distansutbildning för dig som vill få kunskaper inom fastighetsautomation, samt kunna ansvara för energieffektiviserande drift, underhåll och justering/intrimning av olika fastigheters styr- och reglerutrustning.
Utbildningen ger Truckkort enligt TLP-10 för A1-A4 samt B1-B4, de vanligaste förekommande truck typerna på lager.
Borlänge
Från 5 500 SEK exkl moms
Utbildning inom säkra lyft för kranförare, lastkopplare och signalmän för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Längd ca 4 timmar
Utbildningen ger deltagaren den teoretiska och praktiska kunskap om arbete i liftar som krävs av Arbetsmiljölagen. Utbildningen omfattar typ A1, A3 och B1,B3

Borlänge
Från 2 200 SEK exkl moms
Utbildningen ger kunskap att använda travers för säkra lyft och ett effektivt sätt att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen.
Utbildningen går igenom de krav som gäller för att kunna utföra heta arbeten, agera brandvakt och kunna skriva tillstånd för hetarbetare och brandvakt.
Borlänge
Från 2 500 SEK exkl moms
Utbildningen ger motsvarande kompetenser som Heta arbeten och uppfyller  försäkringsbolagens regler 
Detta är ett paket av samtliga 10 webbaserade moduler som omfattas av Industriteknik Bas Utbildningarna förbereder för validering Industriteknik Bas.
Webbutbildning
Från 11 600 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar området hälsa, miljö och säkerhet kopplat till Industriarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen ger den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda datorn och dess olika system som arbetsredskap, vilken relation till och påverkan de har på varandra samt vilka säkerhetsaspekter som gäller.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och  behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna koppla kvalitetsbegrepp till produktivitet samt metoder för kvalitetskontroll och dess påverkan på resultatet.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda matematik vid uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna utföra mätningar på producerade produkter, bedöma vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt upprätta mätprotokoll.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna se vilka faktorer som påverkar produktionsflödet och hur det är kopplat till kvalitet och kostnad.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande engelska.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kunna kritiskt granska källor samt kunskap i grundläggande svenska.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen är en del av Industriteknik bas och behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna grundläggande underhållsbegrepp, ha förståelse för vad som är normalläge och vidta lämplig åtgärd när det uppstår avvikelser.
Webbutbildning
Från 1 450 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar kompetens som krävs för att självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion/automatiska system.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar IT, automatiska system och produktionseffektivitet och förståelse för operatörens roll i datorstyrd industriell produktion.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen handlar om vanligt förekommande programkoder och programuppbyggnad för att kunna läsa och förstå ISO baserade CNC program.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar kvalitetsbegrepp och hur de är kopplade till produktivitet och arbetsresultat.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar CNC maskiners uppbyggnad och funktion, verktyg, industrirobotar, maskin och systemkomponenter för att kunna rigga maskiner med avseende på verktyg och material.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
utbildningen behandlar det decimala talsystemet med grundläggande metoder för beräkning av reella tal.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar olika vanliga materials egenskaper såsom skärbarhet och spånbildning för att kunna säkerställa rätt material utifrån arbetsorder och välja rätt bearbetningsparametrar.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar mättekniska begrepp och symboler, fysikaliska storheter samt val av mätmetoder med hänsyn till mätningens noggrannhet och faktorer som kan påverka mätresultat.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar omställningens grunder, till exempel arbetsplatsupplägg, 5S, yttre och inre ställ för att kunna planera och genomföra effektiv omställning och ge förståelse för att kunna utnyttja tid och maskin för optimal produktionsekonomi.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar detalj- och sammanställningsritning och ger förståelse för tekniska ritningar enligt europeisk standard för att kunna läsa och förstå ritningar.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar skärverktyg, skärdata, spånbildning och skärprocesser för att kunna identifiera skärkvaliteter, beläggningar, skärgeometrier och dess användningsområden.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar svenska språket med avseende på att kunna läsa och förstå manualer, arbetsinstruktioner och facktext.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar toleranser, symboler, ritningsangivelser och passningsbegrepp och ger förståelse för grundläggande begrepp.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Utbildningen behandlar förebyggande och avhjälpande underhåll, grundläggande felsökning, statuskontroll och elsäkerhet för att kunna utföra och dokumentera operatörsunderhåll enligt plan.
Webbutbildning
Från 1 650 SEK exkl moms
Kontaktpressning
I utbildningen lär du dig att använda rätt verktyg till rätt kontaktsko. Du får förmåga att utföra och bedöma kontaktpressade förbindningar enligt de regler och krav som gäller för dem. Utbildningen baserar sig på IPC/WHMA-A-620.

Mjuklödning
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete. 
I utbildningen lär du dig att använda rätt verktyg till rätt kontaktsko. Du får förmåga att utföra och bedöma kontaktpressade förbindningar enligt de regler och krav som gäller för dem. Utbildningen baserar sig på IPC/WHMA-A-620.
Sundsvall, Trollhättan, Västerås
Från 3 500 SEK exkl moms
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
Göteborg , Sundsvall, Trollhättan, Västerås, Örnsköldsvik
Från 5 800 SEK exkl moms
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
Göteborg , Sundsvall, Trollhättan, Västerås, Örnsköldsvik
Från 13 800 SEK exkl moms
Uppdateringsutbildning för AQ ParkoPrint AB lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
I Utbildningen lär du dig standardens krav för att kunna montera komponenter, utföra kvalificerade lödningar med den senaste typen av komponenter på kopplingsplintar och kretskort, samt att kunna avsyna eget och andras arbete.
Som informell ledare i verksamheten  har du inte ”chefskortet” att tillgå. Under denna utbildning får icke-chefer kunskapen i hur man stöttar och leder en arbetsgrupp utan att inneha samtliga verktyg. Vikten av att agera som ett föredöme och samverka med kollegor och medarbetare såväl som stötta verksamhetens ledning och dess visioner.
Utbildningen är en interaktiv nätbaserad distansutbildning på 10 veckor med ca 1 digitalt seminarium per vecka plus handledningstid och vänder sig till dig som arbetar inom Besöksnäringen, t.ex. Destinationsbolag, Hotell, Restaurang, Event, Möten, Resor. Du får verktyg för att kunna arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll och  kunna bidra till en hållbar utveckling. Ny kursstart planerad till mars 2022. 

I utbildningen får du som deltagare såväl praktisk som teoretisk kunskap om hur processen går till att bli till ett team. Lektionerna varvar teoretiska förklaringar med korta övningar för att stegvis skapa förståelse och acceptans.

Att vara professionell innebär i grunden att man ”uppbär en ekonomisk ersättning” för det jobb man genomför. I utbildningen får du insikt i vad professionalism handlar om i grunden.
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
En primär faktor för framgång inom en arbetsgrupp är att gruppen skapar en s.k. psykologisk trygghet. Det betyder konkret att medlemmarna känner sig så trygga att man vågar delge sin omgivning okunskap, olika åsikter och framförallt vågar erkänna fel. Motsatsen i en verksamhet är förödande.
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
En av vår tids stora åkommor är stress, den utlöser såväl konflikter som andra negativa processer. Under utbildningen får du en djup förståelse för stressens negativa egenskaper, men också vilka positiva egenskaper det medför – detta för att kunna öva upp din stresstålighet och främja stressens positiva egenskaper.
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Kommunikation kan vara en av människans mest komplicerade verktyg. Vi kommunicerar med alla våra sinnen och tolkar informationen såväl ordagrant som känslomässigt. I utbildningen får du kunskap i hur man på bästa möjliga sätt för över sina tankar till en mottagare så att det händer ”rätt saker” i mottagarens hjärna.
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Utbildningen vänder sig till dig som vill få fram budskap till en grupp under kundbesök och/eller för en arbetsgrupp så att ditt budskap landar hos mottagaren och stannar kvar så länge som möjligt. Med små praktiska knep kommer du att utvecklas till en lugnare och mer pedagogisk presentatör.
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Allt är i grunden en förhandling. Antingen förhandlar du med kunder och leverantörer eller så förhandlar du med kollegor, chefer och/eller din personal. Utbildningen syftar till att ge dig praktisk och teoretisk kunskap i hur du blir en toppförhandlare som når goda och seriösa överenskommelser.
Time Management är att få kontrollen på sin arbetstid och att agera på ett så smart sätt som möjligt. Det handlar inte om att arbeta fortare och hårdare – det handlar om att agera på ett sätt som sänker stressnivån, skapar kontroll och frigör med tid, detta utan att jobba hårdare.
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
Under denna utbildning får du kunskap och verktyg för att bättre kunna  kommunicerar och leda din arbetsgrupp via distans. 
Distans
Från 4 900 SEK exkl moms
En chef är i grunden en ”legitimt utsedd person av verksamheten”. Detta betyder att chefen har befogenheter att på ett respektfullt sätt beordra sin personal att genomföra uppgifter. Utbildning för dig som axlat en ny arbetsroll.
En ledare har förtjänat arbetsgruppens respekt och tillit till den grad att arbetsgruppen följer sin ledare självmant. Under utbildningen får du kunskap i hur man utvecklar sitt team och framhäver kompetenser och utvecklar potentialen hos dina gruppmedlemmar.
Utbildningen leder dig på en historisk resa från vårt ursprung till idag, med syftet att förstå våra mänskliga beteenden och behov. Du får insikt i att vi människor är till stor grad en ”förprogrammerad” varelse som agerar som en marionett utifrån ytter påverkan.
Feedback är det i särklass viktigaste verktyget för en chef/ledare. Under utbildningen får du såväl praktisk som teoretisk kunskap hur man korrigerar felaktigt beteenden från gruppmedlemmar, men också hur man förstärker och behåller de positiva.
Utveckla ditt säljteam och ge dom superkrafter. Utbildningen ger dig som säljledare verktyg att utveckla din säljkår och nå affärsmässig framgång.
En verksamhet är uppbyggd av många individers styrkor och kompetenser. För att nå satta mål och utvecklas framgångsrikt krävs att hela teamet arbetar med kundfokus och införsäljning, oavsett roll.
Utbildningens ger dig som säljer till företag kunskap och kompetens som gynnar resultatet av såväl omsättning och marginal, som antalet nya kunder.
Utbildningen utmanar dig i ditt säljarbete och ger dig kunskap, verktyg och självförtroende att våga genomföra framgångsrika affärer med verksamhetens nyckelkunder.
Framgångsreceptet är att i kontakt med dina kunder agera på ett sätt som överträffar deras förväntningar.
Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa program för inbyggda system med programmeringsspråket C.

Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper och färdigheter i elektronik med relevans för utveckling av inbyggda system samt relaterade arbetssätt, utrustning och verktyg.
Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att implementera de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system och hur realtidskrav från tillämpningar påverkar kommunikationslösningarna.
Utbildningen är en del av Introduktion till Inbyggda System och behandlar grundläggande kunskaper om CI, dess principer och de vanligaste CI-systemen och verktyg samt färdigheter som krävs för att kunna installera och konfigurera enkla CI-flöde och arbeta med automatisering av integrationskedjan
Utbildningen beskriver grunderna i AI, behandlar dess nyckelbegrepp och ger en överblick över vad AI är. Kursen kommer även behandla hur fältet utvecklats historiskt, hur det påverkar vår vardag idag och vart det är på väg i framtiden. Inom vilka områden kan AI appliceras och på vilket sätt kan man nyttja AI för att lösa olika problem.
I Norrland utvecklas den gröna tekniken och här finns dom nya spännande jobben. Vi presenterar möjligheten att skapa ditt nya liv och en vara del av detta!
I Norra Sverige sker den stora teknikutvecklingen och här finns dom gröna nya spännande jobben. Vi presenterar möjligheten att skapa ditt nya liv och en vara del av detta!
I Boden finns din framtid, där kan du leva i samklang med naturen och bidra till en hållbar framtid och landets gröna omställning. Arbetstillfällena är många inom en mängd spännande områden.

Miljö och Hållbar utveckling

Transport och Entreprenad

Fordon, El och Elhybrid

Produktion och Industri 4.0

El och Energi

Bygg och Fastighet

Mjukvaru- och Systemutveckling

Arbetsmiljö och Säkerhet

Besöksnäring och Turism

Kommunikation och Ledarskap

Försäljning och Digital marknadsföring

Vård och Omsorg

Digitalisering och AI

Vi anpassar din utbildning

För kontakt och frågor 023- 584 50

 

För information eller offert:

Integritet(Obligatoriskt)

Vi på Malte Månsson rustar oss för elektrifieringen inom fordonsindustrin tillsammans med YrkesAkademin genom utbildningsinsatser inom elsäkerhet och elfordon

Ferenc Safian, Marknads & Affärsutvecklingschef Malte Månsson

Vi pratar gärna kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Anna-Carin Herdebrant

Affärsområdeschef

Jens Larsson

Industri

0733–306 289

jens.larsson@ya.se

Simon Eliasson

El, Elkraft & Miljöteknik

076-94 50 776

simon.eliasson@ya.se

Christopher Åhs

Fordon & Elfordonssäkerhet

0723-687 174

christopher.ahs@ya.se

Kim Eriksson

Transport

023-58450

kim.eriksson@ya.se

Mia Strand

Bokningar & fakturering

023-584 50

mia.strand@ya.se

Jennie Forsén

Sälj och kundkontakter

073-336 72 23
jennie.forsen@ya.se

Senaste nytt

 

Nyheter

Nyheter 1 av 3