Information om Corona-viruset

Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Produktionsutveckling Industri 4.0 distans

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

325 poäng

Studieform

Distans med obligatoriska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Produktionsutveckling Industri 4.0

 

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara tillverkningsindustri? Klimatsmarta lösningar, robotar, VR och inbyggda system blir din vardag.

 

Som produktionsutvecklare är du en nyckelfunktion på företaget. Ny teknik, robotar, automation, uppkopplad maskinpark, VR och inbyggda system är några av de möjligheter som idag finns och används för att utveckla företagen och dess produktion.

 

Jobbmöjligheter

 

Idag står företagen inför stora utmaningar. Det finns spännande tekniska lösningar i form av robotar, VR och inbyggda system som är tillgängliga på marknaden men där företagen behöver hjälp med att förstå vilka möjligheter detta ger. I rollen som produktionsutvecklare Industri 4.0 så kommer du vara en viktig del av företagens modernisering och den personen som bidrar till utveckling och digitalisering av produktionslinan. Din kompetens kommer att vara lika viktig för små som stora företag och du kommer också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. Industri 4.0 är stort och kommer att revolutionera världen. Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

 

Utvecklingen i den fjärde industriella revolutionen möjliggör en flytt av tillverkningen från låglöneländerna tillbaka till Europa. Med den nya tekniken kan vi få fart på den svenska industriella tillväxten igen. Den tekniska grunden ligger i intelligenta digitala nätverkssystem.

 

 

Möjliga yrkesroller efter utbildningen:

 

 • Produktionsutvecklare
 • Produktionstekniker
 • Industriell förbättringsledare / Projektledare i produktion
 • Operativ beredare / Produktionsberedare
 • Kvalitetstekniker
 • LEAN koordinator

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sju fysiska träffar och träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna, Falun/Avesta/Ludvika, Kalix/Piteå och Örnsköldsvik. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

För fler frågor maila utbildningsledaren Eva-Lena Westman, eva.lena.westman@ya.se eller ring 0708-62 27 73.

 

 

 

Titta på filmen från Casat om produktutveckling industri 4.0 här

 

 

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen.

 

Kurserna köper du här:

 

 

Preparand Teknik 1

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Kommunikation och förändringsledning, 20 poäng
 • Beräkningsverktyg och Tillämpad matematik, 15 poäng
 • Produktionsteknik, 45 poäng 
 • Digitalisering och inbyggda system i produktion, 30 poäng
 • LIA 1, 30 poäng
 • Produktionsstyrning, 45 poäng
 • Automatiserade tillverkningsprocesser, 30 poäng
 • Produktionsutveckling mot Industri 4.0, 45 poäng
 • Värdeskapande produktionstekniskt förändringsarbete, Industri 4.0 , 15 poäng
 •  LIA 2, produktionstekniskt förändringsarbete, 50 poäng

 

Summa: 325 poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Teknik 1, 100p

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Om du saknar kursen Teknik 1 (Te 1) kan du läsa vår förutbildning/preparandutbildning och bli behörig.

 

 

Läs preparandutbildning

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje fysisk träff är mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Produktionsutveckling Industri 4.0

 

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara tillverkningsindustri? Klimatsmarta lösningar, robotar, VR och inbyggda system blir din vardag.

 

Som produktionsutvecklare är du en nyckelfunktion på företaget. Ny teknik, robotar, automation, uppkopplad maskinpark, VR och inbyggda system är några av de möjligheter som idag finns och används för att utveckla företagen och dess produktion.

 

Jobbmöjligheter

 

Idag står företagen inför stora utmaningar. Det finns spännande tekniska lösningar i form av robotar, VR och inbyggda system som är tillgängliga på marknaden men där företagen behöver hjälp med att förstå vilka möjligheter detta ger. I rollen som produktionsutvecklare Industri 4.0 så kommer du vara en viktig del av företagens modernisering och den personen som bidrar till utveckling och digitalisering av produktionslinan. Din kompetens kommer att vara lika viktig för små som stora företag och du kommer också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. Industri 4.0 är stort och kommer att revolutionera världen. Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

 

Utvecklingen i den fjärde industriella revolutionen möjliggör en flytt av tillverkningen från låglöneländerna tillbaka till Europa. Med den nya tekniken kan vi få fart på den svenska industriella tillväxten igen. Den tekniska grunden ligger i intelligenta digitala nätverkssystem.

 

 

Möjliga yrkesroller efter utbildningen:

 

 • Produktionsutvecklare
 • Produktionstekniker
 • Industriell förbättringsledare / Projektledare i produktion
 • Operativ beredare / Produktionsberedare
 • Kvalitetstekniker
 • LEAN koordinator

 

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sju fysiska träffar och träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorterna, Falun/Avesta/Ludvika, Kalix/Piteå och Örnsköldsvik. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

För fler frågor maila utbildningsledaren Eva-Lena Westman, eva.lena.westman@ya.se eller ring 0708-62 27 73.

 

 

 

Titta på filmen från Casat om produktutveckling industri 4.0 här

 

 

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen.

 

Kurserna köper du här:

 

 

Preparand Teknik 1

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 

 • Kommunikation och förändringsledning, 20 poäng
 • Beräkningsverktyg och Tillämpad matematik, 15 poäng
 • Produktionsteknik, 45 poäng 
 • Digitalisering och inbyggda system i produktion, 30 poäng
 • LIA 1, 30 poäng
 • Produktionsstyrning, 45 poäng
 • Automatiserade tillverkningsprocesser, 30 poäng
 • Produktionsutveckling mot Industri 4.0, 45 poäng
 • Värdeskapande produktionstekniskt förändringsarbete, Industri 4.0 , 15 poäng
 •  LIA 2, produktionstekniskt förändringsarbete, 50 poäng

 

Summa: 325 poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

 • Teknik 1, 100p

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Om du saknar kursen Teknik 1 (Te 1) kan du läsa vår förutbildning/preparandutbildning och bli behörig.

 

 

Läs preparandutbildning

 

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje fysisk träff är mellan två till fyra dagar. De fysiska träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. Utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du ansvarar själv för dina planerade studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Produktionsutvecklare

#Produktionstekniker

#Industriell förbättringsledare / Produktionsledare i produktion

#Operativ beredare / Produktionsberedare

#Kvalitetstekniker

#LEAN-koordinator

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.