Information om Corona-viruset

Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Drift- och Fastighetstekniker Distans

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Öppen för sen ansökan: ?
Ordinarie ansökningsperiod har passerat. Vid "öppen för sen ansökan" har utbildningen öppnat upp sin ansökan igen i mån av plats.
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Drift- och Fastighetstekniker

 

Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.

 

Att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt.

 

Det är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

 

Jobbmöjligheter

 

För att lyckas med de stora förändringar som nu sker i branschen, som teknikutveckling, digitalisering och energiomställning så behövs ett tillflöde av nya medarbetare. För att ersätta pensionsavgångar men också för att tillföra branschen ny kompetens från utbildning och forskning.

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 8 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

 

 

 • Kolla även på H2M´s film om att arbeta som fastighetstekiniker här

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du HÄR

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Branschanpassad ekonomi och juridik, 15 yh-poäng
 • Drift- och Underhåll, 30 yh-poäng
 • Elsystem, 20 yh-poäng
 • Energieffektivisering och Hållbarhet, 25 yh-poäng
 • Examensarbete, 15 yh-poäng
 • Fastighetsautomation, 20 yh-poäng
 • Fastighetsteknik – Byggnad, 15 yh-poäng
 • Fastighetsteknik – ute- och inomhusklimat, 25 yh-poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroller, 15 yh-poäng
 • Kyla- och Värmepumpsteknik, 15 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1- Yrkesroll och Fastighetsteknik, 35 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och fastighetsteknik, 55 yh-poäng
 • Service och Bemötande, 15 yh-poäng

Totalt: 300 yh-poäng

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i en av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

 • Praktisk ellära, 100p

 

— Eller —

 

 • Energiteknik 1, 100p

 

— Eller —

 

 • Mät- och reglerteknik, 100p

 

— Eller —

 

 • Fastighetsservice – byggnader, 100p

 

 — Eller —

 

 • Drift, underhåll, säkerhet och miljö, 200p

 

— Eller —

 

 • Programmerbara styrsystem, 100p

 

— Eller —

 

 • Teknik 1, 150p

 

 

 

Om du saknar kursen Teknik 1 (Te 1) kan du läsa vår förutbildning/preparandutbildning och bli behörig (gäller endast för Halmstad och Uppsala).

 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlätta för dig själv i dina studier genom att gå en enklare kurs i matematik där du repeterar grunderna i matematik.

 

 

LÄS FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK

 

 

 

 

Preparandkursen “Praktisk ellära” återkommer vid ett senare tillfälle. Kontakta antagningyh@ya.se för att anmäla ditt intresse till kursen.

 

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Drift- och Fastighetstekniker

 

Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.

 

Att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt.

 

Det är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

 

Jobbmöjligheter

 

För att lyckas med de stora förändringar som nu sker i branschen, som teknikutveckling, digitalisering och energiomställning så behövs ett tillflöde av nya medarbetare. För att ersätta pensionsavgångar men också för att tillföra branschen ny kompetens från utbildning och forskning.

 

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 8 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

 

 

 • Kolla även på H2M´s film om att arbeta som fastighetstekiniker här

 

Möjlighet att bli behörig genom förutbildning

 

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven erbjuder vi en förutbildning/preparandutbildning. Det är en nätbaserad kurs som du gör digitalt innan ansökningstiden gått ut, och efter genomförd utbildning med godkänt resultat ger dig behörighet till utbildningen. Kursen köper du HÄR

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Branschanpassad ekonomi och juridik, 15 yh-poäng
 • Drift- och Underhåll, 30 yh-poäng
 • Elsystem, 20 yh-poäng
 • Energieffektivisering och Hållbarhet, 25 yh-poäng
 • Examensarbete, 15 yh-poäng
 • Fastighetsautomation, 20 yh-poäng
 • Fastighetsteknik – Byggnad, 15 yh-poäng
 • Fastighetsteknik – ute- och inomhusklimat, 25 yh-poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroller, 15 yh-poäng
 • Kyla- och Värmepumpsteknik, 15 yh-poäng
 • Lärande i arbete 1- Yrkesroll och Fastighetsteknik, 35 yh-poäng
 • Lärande i arbete 2- Energieffektivisering och fastighetsteknik, 55 yh-poäng
 • Service och Bemötande, 15 yh-poäng

Totalt: 300 yh-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i en av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

 • Praktisk ellära, 100p

 

— Eller —

 

 • Energiteknik 1, 100p

 

— Eller —

 

 • Mät- och reglerteknik, 100p

 

— Eller —

 

 • Fastighetsservice – byggnader, 100p

 

 — Eller —

 

 • Drift, underhåll, säkerhet och miljö, 200p

 

— Eller —

 

 • Programmerbara styrsystem, 100p

 

— Eller —

 

 • Teknik 1, 150p

 

 

 

Om du saknar kursen Teknik 1 (Te 1) kan du läsa vår förutbildning/preparandutbildning och bli behörig (gäller endast för Halmstad och Uppsala).

 

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlätta för dig själv i dina studier genom att gå en enklare kurs i matematik där du repeterar grunderna i matematik.

 

 

LÄS FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK

 

 

 

 

Preparandkursen “Praktisk ellära” återkommer vid ett senare tillfälle. Kontakta antagningyh@ya.se för att anmäla ditt intresse till kursen.

 

 

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Drift- och Fastighetstekniker

#Fastighetstekniker

#Energitekniker inom Fastighet

#Automationstekniker inom Fastighet

#Servicetekniker Fastighet

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.