Information om Corona-viruset

Mina studier

Frågor och svar

Arbetsmarknadsutbildningar

Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

Arbetsmarknadsutbildning finns för att möta näringslivets behov av personal och för att matcha arbetssökande personer med inaktuell utbildning mot efterfrågan från företagen.

Innehåll och upplägg utformas för att på effektivaste sätt ge rätt kompetens så att du matchas mot arbete. En arbetsmarknadsutbildning bekostas av Arbetsförmedlingen.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?

För att gå en arbetsmarknadsutbildning måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Nästa steg är att ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen som gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning för just dig.

Om efterfrågan inom yrket finns, och handläggaren bedömer att det är rätt väg för dig, blir du anvisad till en Testmodul.

Där kartläggs dina förkunskaper och möjligheter att klara utbildningen och som resultat blir anställningsbar.

Vilka arbetsmarknadsutbildningar har YA?

Här kan du se vilka arbetsmarknadsutbildningar YA har just nu.

Vem får gå utbildningen?

Arbetsmarknadsutbildningar riktar sig till dig som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen, (för att du snabbast möjligt ska komma ut i arbetslivet).

Se svaret under frågan ”Hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?”.

Vuxenutbildning

Vad är en vuxenutbildning?

Med begreppet vuxenutbildning menar vi kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå. Vår vuxenutbildning är sk Yrkesvux – du utbildar dig till ett yrke.

Hur ansöker jag en vuxenutbildning?

Ansökning sker genom vägledningscentrum i den kommun personen är folkbokförd i.

Vilka vuxenutbildningar har YA?

Utbildningsutbudet mellan kommunerna är varierande. Se här vad vi erbjuder, samt kontakta vägledningscentrum i din kommun för att se vilka utbildningar som finns i din kommun.

Vem får gå en vuxenutbildning?

Detta är delvis reglerat i lagstiftningen. Du ska ha fyllt 20 år och du ska utbilda dig till ett arbete eller du skall komplettera din utbildning för att få behörighet att söka till högskola eller universitet.

Sen är det kommunen själv som avgör vem som kommer in på utbildningen och då tar man hänsyn till tidigare betyg, tidigare skolgång, tidigare prestationer och vilken trolig möjlighet man har för att klara av studierna.

Utbildningar för företag och privatpersoner

Vilka utbildningar erbjuder ni företag och privatpersoner?

Här hittar du utbildningar vi har för företag och privatpersoner.

Vad kostar det?

Priserna finns under respektive utbildning/kurs.

Annars kan ni kontakta oss för offert och prisförfrågan.

023 – 58 400

kundservice@ya.se

Yrkeshögskoleutbildningar

Vad är yrkeshögskola?

Här kan du läsa mer om vad yrkeshögskolan är för något.

Hur ansöker jag till en yrkeshögskoleutbildning?

Genom vår webbplats ya.se ansöker du till en yrkeshögskoleutbildning under ansökningsperioden.

Information om sista ansökningsdag och kursstart hittar du på respektive utbildningssida.

Vilka utbildningar har ni?

Här hittar du våra yrkeshögskoleutbildningar.

När får jag mitt antagningsbesked och var ser jag det?

Du får ett mail när ditt antagningsbesked finns tillgängligt på din sida på yh-antagning.se.

På din sida finns även information om när antagningsbeskedet förväntas komma, normalt ca en månad efter sista ansökningsdag.

Vad kostar utbildningarna?

Att studera på en yrkeshögskoleutbildning kostar ingenting. Däremot måste du själv betala för kurslitteratur och eventuella resor.

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Vad är LIA?

LIA är förkortning för Lärande i Arbete. Det är din praktik du gör när du går en yrkeshögskoleutbildning.

Vilka företag anställer/var kan jag få jobb efter utbildningen?

Det är många som får jobb på sin LIA-plats.

YH-utbildningar är till för att utbilda personer till en yrkesroll det finns stor efterfrågan på.

Fråga utbildningsledaren vilka företag/organisationer som skriker efter just din yrkesroll.

Vad är reell kompetens?

Det är många som får jobb på sin LIA-plats. YH-utbildningar är till för att utbilda personer till en yrkesroll det finns stor efterfrågan på. Fråga utbildningsledaren vilka företag/organisationer som skriker efter just din yrkesroll.

Du som saknar formell behörighet men anser att du förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger möjlighet att klara den sökta utbildningen. Du kan till exempel ha grundat din erfarenhet/kunskap/kompetens på deltagande i föreningsliv, utlandsstudier, arbetsliv, personalutbildning eller andra typer av studier/kurser etc.

En bedömning av reell kompetens innebär att värdera kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som den sökta utbildningen ställer.

Du måste därför visa att du på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat dig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Under utbildningarna hittar du kartläggningsformulären för respektive utbildning.

Hur fungerar en distansutbildning?

Genom distansutbildning med fysiska träffar på studieorten kan du via nätet delta i flertalet av våra YH utbildningar oavsett vart du är bosatt. Utbildningarna har olika många träffar och dess i mellan interaktiva seminarier och handledning.

Du som studerande behöver ha tillgång till en bra internetuppkoppling , webbkamera och headset för att delta. En stor del av utbildningen är förlagd som praktik ”Lärande i arbete” den kan inte göras nätbaserat utan förutsätter tid hos arbetsgivare men kan vara vart som helst i Sverige.

Utbildningar på heltid omfattar 40 timmars studievecka och det kommer att vara schemalagda seminarier som dock ofta sparas ned, och du som studerande kan ta del av dem i efterhand.