Information om Corona-viruset

Mina studier

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2020

23 april 2021

2019 Q3 Interim report

22 november 2019

2019 Q2 Interim report

23 augusti 2019

2019 Q1 Interim report

30 april 2019

Presentationer

IR-policy

IR-policy_20210528

28 maj 2021

Revisionsutskott

 

YA Holding AB styrelsen har inrättat ett revisionsutskott för att säkerställa kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen. Utskottet består av Tobias Karte (ordf.), Joachim Berner och Conny Karlsson. CFO deltar som föredragande. Utskottet sammanträder inför publicering av varje kvartalsrapport.

Revisionsutskottets uppdrag omfattar övervakning av intern kontroll, revision, riskhantering, utvärdering av den externa revisionen och finansiell rapportering samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen.

Utskottet sammanträdde för första gången den 19 augusti 2019.